Pilotstudie #3

Fisksätra Vibes

#fisksatravibes

Fisksätra Vibes var ett samverkansprojekt mellan Film Capital Stockholm, Nacka kommun och Stena Fastigheter kring gestaltning i boendemiljö. Projektet ledde till att kreatörer gjorde offentliga gestaltningar i en tunnel, på en gångbro, på torget där fontänen byggdes om. Dessutom togs en fasadskiss fram samt en performance och en audiowalk.

Vem bestämmer hur ett bostadsområde ska se ut? Hur skapar man tillit och dialog med boende för att utforma närmiljöer? Fisksätra Vibes undersökte om det finns bättre sätt att involvera människor i beslut om sin boendemiljö än de som erbjuds i dag. Smart Kreativ Stad gick in i projektet för att bidra och lära kring invånarnas deltagande samt att skapa utrymme för filmkreatörer i gestaltningsuppdrag i boendemiljö.

Process

November 2016 Maj 2016


Publikt

Mars 2017 → April 2017


Efter pilotstudien

Fontän, gångbro och tunnel är permanenta verk. Fasaden som endast var ett skissuppdrag har inte uppförts ännu. Verket Reflect—Fisksätra Stories finns som audiowalk.

Bostadsområde
Industriområde
Grönområde
Verksamhetsområde
Mobilt
Icke-plats

Plats

 • Fontän på torget
 • Tunnel och gångbro i Fisksätra centrum

Yrkesverksamma konstnärer samt kreatörer från filmbranschen bjöds in för att skapa konstnärliga gestaltningar i Fisksätra centrum. Förslagen gjordes i dialog med människor på platsen både före och under arbetet. Tanken var att inkludera och anpassa processen efter de lokala behoven och önskemålen. 

Publik

Pilotstudien riktade sig till de boende i Fisksätra men också till förbipasserande med tåg och besökare.

Kreatörer

 • Konstnärer
 • Scenografer/ljussättare
 • Arkitekter
 • Företag inom ljudteknik

Samverkare

 • Nacka kommun
 • Stena Fastigheter
 • Fisksätra Bibliotek
 • Fisksätra Museum
 • Fisksätra Kyrka

Resultatet blev offentliga gestaltningar i Fisksätra Centrum. Vidare kom lärandet från deltagandet av människor och organisationer i boendeområdet. Det blev också tydligt att strukturer som finns på konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet saknas vad gäller film. Slutligen visade pilotstudie 3 på vikten av att ha en projektledare som länk mellan kreatör och fastighetsbolag.

 

Ladda ner hela utvärderingsrapporten

Fisksätra Vibes

Resultatet blev offentliga gestaltningar i Fisksätra Centrum. Vidare kom lärandet från deltagandet av människor och organisationer i boendeområdet. Det blev också tydligt att strukturer som finns på konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet saknas vad gäller film. Slutligen visade pilotstudie 3 på vikten av att ha en projektledare som länk mellan kreatör och fastighetsbolag. Hitta mer information, statistik och analyser i den fullständiga utvärderingsrapporten.

 

Ladda ner hela utvärderingsrapporten

I samarbete med