Pilotstudie #3

Fisksätra Vibes

#fisksatravibes

Repetition, mönster, rytm—tillvarons märkliga upprepningar och stadens osynliga mönster. Hur kan konstnärliga gestaltningar bidra till en plats identitet? Fisksätraborna röstade fram sin konst. 

Detalj bidrag Fontän av Annika Oskarsson och Thomas Nordström. Foto: Jann Lipka

Smart Kreativ Stad, Konsten att skapa stad/Nacka kommun och Stena Fastigheter bjöd in yrkesverksamma konstnärer samt kreatörer från filmbranschen för att skapa konstnärliga gestaltningar i Fisksätra. 

Detalj bidrag Gångtunnel av Inka & Niclas. Foto: Jann Lipka

Kreatörerna gjorde förslagen för dialog med människor på platsen under arbetet för att inkludera och anpassa efter lokala behov och önskemål. Fisksätraborna röstade sedan fram en vinnare.

De konstnärliga gestaltningarna blev en unik del av Fisksätras miljö och arkitektur och bidrog till platsens identitet på ett nytänkande sätt. Torgets fontän, en gångbro, en gångtunnel och en fasad transformerades till mötesplatser som stimulerar till samtal och reflektion för boende och besökare i alla åldrar och från olika kulturer.

Fisksätra Vibes

Fisksätra Vibes

Yrkesverksamma konstnärer samt kreatörer från filmbranschen bjöds in för att skapa konstnärliga gestaltningar i Fisksätra.
Utöver dessa gestaltningar uppfördes två semipermanenta verk på plats i Fisksätra, WiklundWiklunds verk “Jans plats” och Lena Lagerlöfs ljud- och berättarverk “Reflect—Fisksätra Stories”.  Projektet tog sin utgångspunkt i det arbete konstnärsduon WiklundWiklund under 10 år gjort  i Fisksätra. Deras projekt Fisksätra mönsterarkiv har resulterat i otaliga uttryck, samarbeten och konstverk. Mönsterarkivet genomsyrar Fisksätra, från gatuskyltar på väggarna till textilierna i kyrkan och mycket mer.

Plats

Fisksätra är Sveriges mest tätbefolkade tätort med en befolkning som kommer från mer än 125 nationer. Fisksätrabornas erfarenheter av att växa upp och leva på platser runt hela jorden representerar ett kulturarv, en global historia som rör politik, ekonomi, sociala förhållanden och kultur.

Tid

15 jan 2017: Beslut tilldelning skissuppdrag
20 jan 2017: Uppstartsmöte och platsbesök kreatörer
17 feb 2017: Avstämningsmöte skissuppdrag
28 mars: Vernissage Fisksätra bibliotek
28 mars—10 april 2017: Utställning skissförslag Fisksätra bibliotek
18 april 2017: Vinnarna presenterades
2 nov 2017: Invigning Jans plats och Reflect—Fisksätra Stories
Apr 2017—maj 2018: Genomförande
15 maj 2018: Invigning av gestaltningar

Syfte

Kreatörerna gjorde förslagen för dialog med människor på platsen under arbetet för att inkludera och anpassa efter lokala behov och önskemål. I pilotstudien ville vi undersöka om det finns andra, bättre sätt att involvera människor i beslut om staden än de som används i dag? Vad är mest demokratiskt—att lyssna på invånarna i ett bostadsområde inför en förändring eller att låta experterna bestämma? Läs gärna mer i länkarna i fördjupningsdelen längst ned på sidan.

Partners

Smart Kreativ Stad i samarbete med Konsten att skapa stad/Nacka kommun och Stena Fastigheter.

I samarbete med

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan