Nya perspektiv på åskådare

Staden är din

Nya möjligheter att uppleva, påverka och interagera med film och rörlig bild gör att publiken har en helt ny roll. De utmanar hur, när och var rörlig bild hittar sina nya former. Medan våra städer utvecklas snabbt och effektivt, är det essentiellt att bibehålla det urbana rummets komplexitet. Vi som människor är komplexa varelser och de urbana rummen måste omfamna detta för att vi ska få demokratiska och ekonomiskt och socialt hållbara system.

”Jag vill nå ut till människor som sällan ges utrymme att få sin värld speglad på film.”

I pilotstudien Åskådarperspektiv gavs stöd till tre publikutvecklingsprojekt. Regissören Ragnhild Ekners film Trafikljusen blir blå i morgon har en stark koppling till staden och människorna mellan husen. För Ekner är det en stark drivkraft att spegla ”såna som oss”, som hon säger. Med en film som utspelar sig på hennes egen ”bakgård” i Hässelby gård, den plats där hon känner sig 100% hemma, har hon tillräcklig inblick för att säkert veta att de hon berättar om där inte är de som ser film i de visningsfönster som räknas i biografstatistiken. Genom filmens traditionella visningsstrukturer har hon svårt att nå sina mål. De är för dem som kan betala, de som rör sig inom den etablerade film- och kulturscenen. Den för Ekner så viktiga publikgrupp, dit de människor hon skildrar tillhör, har inte tillgång till den scenen.

När filmen och den rörliga bilden expanderar till offentliga rum

Genom att flytta ut filmen från biografen eller mobilen tillgängliggörs den på ett annat sätt och förändrar synen på publik och åskådare. Inom begreppen publik och åskådare ryms istället en större grupp av människor—invånare, boende och besökare. Hur kan vi tänka nytt kring publikarbete? Hur kan filmen beredas plats och hur får publiken tillgång till kvalitativa filmupplevelser i stadsrummet?

Använd gärna det arbete som är gjort genom att ta del av av centrala frågeställningar och slutsatser kring de fem perspektiven. Under ett evenemang på Haymarket den 13 november släpps boken Levande bilder—levande stad och vi visar filmen Ett samtal om levande bilder i stadens rum som sammanfattar projektets primära lärdomar och slutsatser.

Missa inte möjligheten att själv vara på plats—mejla oss om du vill få en inbjudan. Skriv “Haymarket inbjudan” i ämnesraden.