Pilotstudie #6

Åskådar­perspektiv

#askadarperspektiv

När är en film framgångsrik? Hur många ska se en film för att den ska anses vara lyckad? Över hur lång tid? Genom att ge möjlighet åt filmare att fördjupa sig i sina publikaktiviteter och utvärdera detta arbete medverkade vi till att ta fram metoder och modeller för att synliggöra filmens verkliga värde. 

Vi bjöd in filmskapare från STHLM Debut till en heldagsworkshop för att diskutera filmens väg till publiken. Efter workshopen gjordes en utlysning för innovativ åskådarpåverkan. Tre förslag valdes ut—resultaten presenterades vid ett seminarium på Stockholm Filmfestival 15 november 2017, och är en del av Impact-seminariet på Tempo dokumentärfestival den 9 mars 2018. 

Plats

Workshopen var i Botkyrka. Stockholm stad och Stockholms Filmfestival var platsen för det redovisande seminariet. Stockholms län var fokus för det fördjupade arbetet kring åskådarperspektivet för respektive film.

Syfte

Det har aldrig tidigare funnits så stora möjligheter att nå ut till publiken med en film som nu. Det har heller aldrig varit svårare att synas i mängden, och att nå fram till publiken.. Genom att ge möjlighet åt ett antal filmare att fördjupa sig i sina publikaktiviteter och utvärdera detta arbete, ville vi medverka till framtagandet av metoder och modeller för att kommunicera och nå publiken utifrån olika tankar om påverkan och effekt. Pilotstudien undersökte också hur vi kan värdera en film på flera sätt än antal betalande åskådare och festivalvisningar och hur detta går att mäta.

Tid

November 2016: Utarbetande av projektförslag

2017
24 februari: Inbjudan skickades ut
19 april: Workshop
3 maj: Utlysning av utvecklingsstöd
30 maj: Deadline
8 juni: Beslut och utannonsering
Juli och september: Kontraktsskrivning och startmöte
15 november: Redovisning under Stockholm Filmfestival

2018
9 mars: Tempo Impact Conference på Tempo dokumentärfestival

Partners

Film Capital Stockholms projekt Smart Kreativ Stad i samarbete med STHLM Debut genom Stockholms läns landsting, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms Internationella Filmfestival.

I samarbete med

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan