Pilotstudie #6

Åskådar­perspektiv

#askadarperspektiv

Hur kan vi bedöma hur en film når ut utan att enbart räkna antalet sålda biobiljetter? I pilotstudien Åskådarperspektiv tog vi fram metoder och modeller för att skapa dialog kring filmskapare och publik om filmens verkliga värde.

Hur kan filmskapare nå och förstå sin publik? Syftet med pilotstudien var att undersöka vad som är en films framgång och hur man säkerställer en films framgång.

Process

November 2016 Mars 2016


Publikt

Stockholm Filmfestival 2017
Tempo Dokumentärfestival 2018


Efter pilotstudien

Piloten har använts till en kunskapsbaserad studie på Svenska Filminstitutet och även tagits vidare som en del av Tempo Impact Conference.

Bostadsområde
Industriområde
Grönområde
Verksamhetsområde
Mobilt
Icke-plats

Plats

Workshopen ägde rum i Botkyrka. Projekten bedrevs på olika platser beroende på var filmskaparnas arbete ägde rum.

Inom ramen för talangprogrammet STHLM Debut anordnades en workshop för regissörer och producenter för att diskutera filmens väg till publiken. Efter workshopen gjordes en utlysning för att filmskaparna själva skulle få möjlighet att göra ett fördjupat publikarbete. Tre förslag valdes ut och resultaten presenterades på Stockholm Filmfestival 2017 och på konferensen Impact på Tempo Dokumentärfestival 2018.

Publik

Pilotstudien riktade sig till filmbranschen och resultaten presenterades på Stockholms Filmfestival och Tempo Dokumentärfestival.

Kreatörer

  • Producenter
  • Regissörer

Samverkare

  • STHLM Debut
  • Stockholms läns landsting
  • Film Stockholm/Filmbasen
  • Stockholms Filmfestival
  • Tempo Dokumentärfestival

De tre utvecklingsprojekten visar tillsammans på hur fler skulle kunna ta del av en film om det publika arbetet går i linje med filmskaparens mål med filmen. Förutom att kreatörerna har bidragit med att sprida sina resultat får de med sig kunskapen i sin framtida filmproduktion och publikarbete. Pilotstudien visar att det finns metoder för filmbranschen att mäta och utveckla en films framgång på andra sätt än idag.

 

Ladda ner hela utvärderingsrapporten

De tre utvecklingsprojekten visar tillsammans på hur fler skulle kunna ta del av en film om det publika arbetet går i linje med filmskaparens mål med filmen. Förutom att kreatörerna har bidragit med att sprida sina resultat får de med sig kunskapen i sin framtida filmproduktion och publikarbete. Pilotstudien visar att det finns metoder för filmbranschen att mäta och utveckla en films framgång på andra sätt än idag. Hitta mer information, statistik och analyser i den fullständiga utvärderingsrapporten.

 

Ladda ner hela utvärderingsrapporten

I samarbete med