Pilotstudie #1

Play or Pause Cinema

#playorpausecinema

Går det att förnya sättet vi visar och ser på film? I Play or Pause Cinema arbetade arkitektstudenterna från KTH med att skapa en modulär och mobil paviljong för filmvisning.

I pilotstudien var utmaningen att kombinera funktionalitet och utforskande design i framtagandet av en mobil paviljong. Detta för att Smart Kreativ Stad i kommande pilotstudie, Popup Cinema, skulle utforska nya visningspraktiker för film i staden.

Process

Februari 2016 Juni 2016


Publikt

Se pilotstudien Popup Cinema


Efter pilotstudien

Paviljongen användes i pilotstudien Popup Cinema. Tekniken finns fortfarande att hyra till självkostnadspris av arrangörer i Stockholm och själva paviljongen har donerats till Kulturhuset Stadsteatern.

Bostadsområde
Industriområde
Grönområde
Verksamhetsområde
Mobilt
Icke-plats

Plats

Den byggdes på KTH Studio 9 och användes i PopUp Cinema på platser runt om i Stockholm.

Arkitekturstudenter vid KTH Studio 9 fick som examensuppdrag skapa en mobil paviljong som skulle användas i urbana miljöer framförallt för popupvisningar av film. Utmaningen var att kombinera funktion med utforskande design. Genom innovation i form av nya material och koncept utforskades vad en mobil konstruktion kan bidra med i en urban miljö och hur det påverkar hur vi visar och ser på film.

Publik

Paviljongen är byggd för att arrangörer ska kunna använda sig av den i mobil filmvisning.

Kreatörer

  • KTH Arkitektur Studio 9
  • Företag inom ljus- och ljudteknik

Samverkare

  • Kungliga Tekniska Högskolan

Paviljongen är ett konkret förslag för att göra filmvisningen mobil och låta filmupplevelsen flytta ut i stadsrummet. Den användes i pilotstudien Popup Cinema och har sedan efterfrågats av arrangörer runt om i regionen.

 

Ladda ner hela utvärderingsrapporten

Paviljongen är ett konkret förslag för att göra filmvisningen mobil och låta filmupplevelsen flytta ut i stadsrummet. Den användes i pilotstudien Popup Cinema och har sedan efterfrågats av arrangörer runt om i regionen. Hitta mer information, statistik och analyser i den fullständiga utvärderingsrapporten.

Ladda ner hela utvärderingsrapporten

I samarbete med