Pilotstudie #1

Play or Pause Cinema

#playorpausecinema

Går det att förnya sättet vi visar och ser på film? I Play or Pause Cinema arbetade arkitektstudenterna från KTH med att skapa en modulär och mobil paviljong för filmvisning.

I pilotstudien var utmaningen att kombinera funktionalitet och utforskande design i framtagandet av en mobil paviljong. Detta för att Smart Kreativ Stad i kommande pilotstudie, Popup Cinema, skulle utforska nya visningspraktiker för film i staden.

Process

Februari 2016 Juni 2016


Publikt

Se pilotstudien Popup Cinema


Efter pilotstudien

Paviljongen användes i pilotstudien Popup Cinema och finns fortfarande att hyra till självkostnadspris av arrangörer i Stockholm.

Bostadsområde
Industriområde
Grönområde
Verksamhetsområde
Mobilt
Icke-plats

Plats

Den byggdes på KTH Studio 9 och användes i PopUp Cinema på platser runt om i Stockholm.

Arkitekturstudenter vid KTH Studio 9 fick som examensuppdrag skapa en mobil paviljong som skulle användas i urbana miljöer framförallt för popupvisningar av film. Utmaningen var att kombinera funktion med utforskande design. Genom innovation i form av nya material och koncept utforskades vad en mobil konstruktion kan bidra med i en urban miljö och hur det påverkar hur vi visar och ser på film.

Publik

Paviljongen är byggd för att arrangörer ska kunna använda sig av den i mobil filmvisning.

Kreatörer

  • KTH Arkitektur Studio 9
  • Företag inom ljus- och ljudteknik

Samverkare

  • Kungliga Tekniska Högskolan

Paviljongen är ett konkret förslag för att göra filmvisningen mobil och låta filmupplevelsen flytta ut i stadsrummet. Den användes i pilotstudien Popup Cinema och har sedan efterfrågats av arrangörer runt om i regionen.

 

Ladda ner hela utvärderingsrapporten

Paviljongen är ett konkret förslag för att göra filmvisningen mobil och låta filmupplevelsen flytta ut i stadsrummet. Den användes i pilotstudien Popup Cinema och har sedan efterfrågats av arrangörer runt om i regionen. Hitta mer information, statistik och analyser i den fullständiga utvärderingsrapporten.

Ladda ner hela utvärderingsrapporten

I samarbete med

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan