Pilotstudie #1

Play or Pause Cinema

#playorpausecinema

Under våren och sommaren 2016 arbetade arkitektstudenterna vid KTH med att skapa ett mobilt och modulärt rum för visning av film. Utmaningen var att kombinera funktion med utforskande design. Går det att förnya sättet vi visar och ser på film?

The Play or Pause Cinema är en mobil paviljong som ger människor möjligheten att uppleva film på nya sätt. Paviljongen kan monteras ned i moduler och transporteras till olika platser. 

Biografen går att använda på olika sätt och anpassa till olika typer av event eller antal besökare. Här finns plats för film, för samtal och för seminarier. Möjligheterna är oändliga.

Work-in-progress på KTH.
Tid

Vår och sommar 2016.

Plats

Arbetet med modulen skedde på KTH School of Architecture i Stockholm. Modulen var på turné under sommaren 2016.

Partners

Smart Kreativ Stad i samarbete med KTH Arkitektur Studio 9.

Syfte

Studenternas uppgift var att undersöka innovation i form, material, konstruktion mm., i relation till vad en mobil byggnad/paviljong kan bidra med i en urban miljö.

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan