Pilotstudie #2

POPUP Cinema

#popupcinema

Film är kanske inte bäst på bio? Under sommaren 2016 arrangerade STHLM Popup Cinema tolv sociala tillställningar där publiken fick uppleva film tillsammans på oväntade och unika platser runt om i Stockholm.

Under våren 2016 bjöd vi in till möjligheten att arrangera popup-biovisningar. Av 31 ansökningar beviljades 14 projektstöd. Besökare kunde under sommaren njuta av filmkonst på allt från Partybåten M/S Patricia till Hagaparkens gräs eller under bron mellan Stora och Lilla Essingen.

Närproducerade kortfilmer på Hurtigs Torg i Jordbro, juni 2016.

Här poppade det upp spännande filmvisningar

Jordbro Popupbio
Lappis Northern Nights
Filmkväll på skeppet Havheld
ForRestart
Bio på ön – Lilla Essingen Moving Pictures
Cul De Maretopia
Querelle
Waiting for B
Stockholmsfrestelser
Min Granne
Ensamhet & organisering
Utomhusbio i Fisksätra
Tid

Under vår och sommar 2016.

Plats

Vi arrangerade visningar på olika platser i Stockholms län. Se precis var på kartan.

Syfte

Pop-upbiografer främjar en inkluderande stadsmiljö som speglar stadens mångfald av kultur och konstnärliga uttryck för såväl boende som besökare.

Partners

Film Capital Stockholm i samarbete med filmavdelningen vid Kulturhuset Stadsteatern samt flera distributörer, däribland Nonstop Entertainment, NjutaFilms, TriArt Film och Studio S. En experimentell mobil popupbio-salong har utvecklats och byggts i samarbete med studenter på KTH Arkitektur Studio 9.

Satsningen gjordes som en del av Film Capital Stockholms samarbetsprojekt Smart Kreativ Stad som medfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond.

Utvärderingsrapport

Följeforskare Annika Wik anlitades av Film Capital Stockholm för att bistå med lärande utvärdering under Pop Up Cinemas projekttid.

Aktivering kom att bli studiens viktigaste nyckelord: Aktivering av plats, av det lokala, av filmkultur, av olika besökargrupper. Platsspecificitet var ett annat centralt ord liksom social samvaro, inkludering, generationsöverskridande och samverkan.

I majoriteten av projekten aktiverades det lokala, både själva platsen, men också de boende och flera lokala aktörer. Platsen lyftes fram, fick stå i centrum och det uppstod spontanitet, stolthet, delade upplevelser och stort utrymme för social samvaro och inkludering.

Mot bakgrund av detta kan konstateras att studiens resultat bidrog till att nå projektets övergripande mål om: Jämställdhet, stadsutveckling, innovation och tvärsektoriell utveckling.

Popupbio som form skapade oväntade möten mellan film, plats och publik. I och med arrangörernas val av platser och kulturellt innehåll aktiverades stadens olika rum—invånare och  besökare fick på så sätt under sommaren 2016 se film med staden som fond.

Här kan du ta del av utvärderingsrapporten.

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan