Gratis popupvisningar 27 och 28 juli på Reimersholme Hotel. Smart Kreativ Stad i samarbete med Panoramica/Cinema Queer/Reimersholme hotel!

Varmt välkomna till popupvisning på Reimersholme Hotel den 27 och 28 juli.

Adress: Reimersholmes Hotel, Reimersholmsgatan 5 (T-bana Hornstull)
Datum/tid:
27 juli från 22:00.
28 juli mingel & musik från 20:00. Filmvisning: 22:00 – 23:30

För mer info om eventen:
27 juli – Alltid Amber – på Reimers: https://cinemaqueer.se/alltid-amber-pa-reimersholme/
28 juli – Open air cinema – filmvisning A Girls Band (Una Banda de Chicas): https://panoramica.se/open-air-cinema-28-juli/

I projektet Smart Kreativ Stad undersöker Film Capital Stockholm nya perspektiv på rörlig bild i stadsrummet. Under fyra år har en serie laborativa pilotstudier genom tvärdisciplinära samarbetet genomförts och 2020 ligger fokus på att sprida kunskap och erfarenheter från detta arbete. 2020 är ett år som ställt mycket av det vi tagit för givet på ända. Med anledning av den rådande Covid-19 pandemin ställde vi med stor sorg in konferensen City Editing, ett samarbete med Arwidssonstiftelsen. Men vi ställer snabbt om. De popupfilmvisningar som skulle ske i samband med konferensen arrangeras nu istället runt om på olika plaster i staden under sensommaren 2020. Ovan kan vi stolt presentera samarbeten mellan Panoramica, Cinema queer och Reimersholme Hotel. Håll dig uppdateras på hemsidan 

Kategorier: Popupbio