Nya perspektiv på kreatör och filmskapare

Att berätta med staden som fond

En stad utan kultur är en maskin: praktisk, rationell, den fyller direkta, kvantifierbara behov, men allt detta ’hur’ blir ekande tomt utan ett ’varför?’ Kreatörer behöver ges en avgörande roll i formandet av kulturellt hållbara stadsmiljöer. Detta medför nya möjligheter men skapar också behov av nya kompetenser för de kreatörer som på olika sätt arbetar med film och rörlig bild.

”Med arkivfilmens hjälp vill jag synliggöra ett samhälles historiska skikt, men också med hjälp av stadens rum synliggöra filmkonstens historia på ett lättillgängligt sätt.”

Clara Gustavsson är artist och filmhistorisk förespråkare som arbetar med varietékultur och nöjeshistoria. I Smart Kreativ stad har Clara vid två tillfällen bjudit in invånare, turister och besökare i Stockholm att ta del av vårt filmhistoriska arv i popupbiografen Play and Pause.

Reflektion från följeforskaren utifrån samtal 3:
Nya perspektiv på kreatör och filmskapare

 

Smart Kreativ Stad har som mål att undersöka hur film och rörlig bild kan bidra till en mer attraktiv stad för boende, besökare och kreatörer. Med staden som fond följer ett vidgat kreatörsutrymme som kan få den traditionella filmskaparrollen att förändras. I ett samtal om nya perspektiv på kreatör och filmskapare möttes företrädare från olika verksamheter för att prata om hur filmens kraft kan användas i stadsrummet—om kreatörers visioner och behov, samt vilka som kan bidra till kulturell mångfald i det offentliga rummet.

I samtalet den 21 februari deltog:
Anna Waernborg Ljusdesigner på Light Bureau, AFRY
Christian Gabel Musiker och kompositör
Emma Sahlgren Koordinator, Film Capital Stockholm
Estella Burga Konstnär, Producent och pedagog på Lava, Kulturhuset Stadsteatern. Medgrundare till konstkollektivet IDA—Institutet för Diaspora och Avkolonisering
Ivana Lalović Konsulent kort- och dokumentärfilm, Film Stockholm/Filmbasen
Jennifer Norström Projektledare, Smart Kreativ Stad
Karin Gille Scenograf, rekvisitör och producent
Lena Essling Utställningscurator, Moderna Museet
Mia Uddgren Filmkommissionär, Film Capital Stockholm
Nazem Tahvilzadeh Forskare i urbana och regionala studier, KTH
Rozbeh Behtaji Filmare, manusförfattare, grundare och konstnärlig ledare, Göthenburgo
Tinna Joné Lektor i dokumentärt berättande, StDH

Introduktion: Annika Wik
Moderator: Roger Mogert

Attraktiv stad—för vem?
Samtalet tog sin början i ett problematiserande av attraktivitet som mål. Utifrån strukturell problematik, baserad på kritik mot icke-demokratiska processer, påtalades risken att de som har makt att bestämma anpassar utveckling utifrån sitt eget sätt att leva. Och att detta är något som sker mer eller mindre (o)medvetet. Att bjuda in medborgarna i stadens utformning påverkar och formar synen på vem som skapar och vem som är publik. När vi talar om att göra staden mer attraktiv behöver vi med andra ord alltid vara tydliga med—för vem?

Självorganisering och ekonomiska resurser
Ekonomiska resurser diskuterades som ett villkor för att fältet ska blomstra, för att kreativa initiativ ska uppstå. Konstnärlig självorganisering och att lämna över delar av makten skapar utrymme för kreativ frihet. Tillsammans kan man rita om såväl den kreativa som den faktiska kartan. Att ge kulturen utrymme kan skapa nya flöden i staden. Flera exempel delades under samtalet kring detta.

Kreatörernas behov av utrymme
Under samtalet konstaterades att både professionella kreatörer och kreativa invånare behöver utrymme att öva i rätt miljö. Nya filmiska uttryck och format kommer inte till utan att det skapas utrymme för att testa och pröva hur de fungerar i stadsrummet. Precis som graffitin växt fram genom praktiken, att måla på fasader, så behöver filmkreatörer pröva hur verk fungerar i stadsrummet. Det finns en risk att det som erbjuds är en färdig form så som skärmar i stadsrummet. För att erbjuda utvecklingsmöjligheter behövs tänkas vidare än så—platser mellan husen där film och rörlig bild kan ta plats. Det är skillnad att skapa film i traditionell mening och att skapa filmverk som ska fungera i stadsrummet. Det krävs olika kompetenser, färdigheter och samarbeten som exemplifierades under samtalet.

Kompetensbehov
Matchningsbehovet mellan fastighetsägare och kreatörer som dykt upp i varje samtal kompletteras här med ett behov av att förtydliga rollerna—vilka roller och kompetenser som behövs när. Vad kan en curator bidra med i ett gestaltningsuppdrag? En konstnärlig ledare? En projektledare? Filmskapande för stadsrummet befinner sig knappt i sin linda och det återstår arbete på flera olika plan för att nå mer mognad i processerna. Vilka utbildningsbehov kan skönjas? Hur kan vi minska glappen mellan å ena sidan produktion och skapande, å andra sidan visning och delad upplevelse? Hur kan processer göras enklare? Detta var frågor som diskuterades.

Tekniska förutsättningar
Vår högteknologiska tid borde rimligen lämpa sig för att skapa förutsättningar för digitala verk i staden. Vad skulle behövas för att komma vidare i utvecklingen så att tekniken och uttrycken kommer invånare, besökare och kreatörer tillgodo? Samtalet vittnar om att viljan finns och att mycket görs. Under samtalet diskuterades vikten av filmkommissionärt arbete för att skapa länkar mellan filmen och staden, och den strävan som finns att förenkla processer vad gäller tillstånd, evenemangsrutiner, upplåtelse av mark och samverkan med berörda myndigheter.