Nya perspektiv på kreatör och filmskapare

Att berätta med staden som fond

Idag tar den rörliga bilden allt mer plats, inte bara i digitala kanaler utan även i stadsrummet. Detta medför nya möjligheter men skapar också behov av nya kompetenser för de kreatörer som på olika sätt arbetar med film och rörlig bild. Kreatörer behöver ges en avgörande roll i formandet av kulturellt hållbara stadsmiljöer. En stad utan kultur är en maskin: praktisk, rationell, den fyller direkta, kvantifierbara behov, men allt detta ’hur’ blir ekande tomt utan ett ’varför?’

”Med arkivfilmens hjälp vill jag synliggöra ett samhälles historiska skikt, men också med hjälp av stadens rum synliggöra filmkonstens historia på ett lättillgängligt sätt.”

Clara Gustavsson är artist och filmhistorisk förespråkare som arbetar med varietékultur och nöjeshistoria. I Smart Kreativ stad har Clara vid två tillfällen bjudit in invånare, turister och besökare i Stockholm att ta del av vårt filmhistoriska arv i popupbiografen Play and Pause.

När vi använder staden som fond

När vi experimenterar så skapas frågor kring hur kreatörer förhåller sig till en plats men även till en publik. Till exempel inom begreppen publik och åskådare ryms istället en större grupp av människor—invånare, boende och besökare. Hur kan vi tänka nytt kring publikarbete? Hur kan filmen beredas plats i stadsrummet och hur får publiken tillgång till kvalitativa filmupplevelser?

Använd gärna det arbete som är gjort genom att ta del av av centrala frågeställningar och slutsatser kring de fem perspektiven. Under ett evenemang på Haymarket den 13 november släpps boken Levande bilder—levande stad och vi visar filmen Ett samtal om levande bilder i stadens rum som sammanfattar projektets primära lärdomar och slutsatser.

Missa inte möjligheten att själv vara på plats—mejla oss om du vill få en inbjudan. Skriv “Haymarket inbjudan” i ämnesraden.