Pilotstudie #7

Moving Murals Hagalund

#movingmuralshagalund

Moving Murals Hagalund är ett unikt konstprojekt som blandar väggmålning och projicerad rörlig bild. Den offentliga gestaltningen har skapats i samarbete mellan video- och gatukonstnärer, unga filmare och konsthögskolestudenter.

Målet med pilotstudien var att synligöra ett område i förändring. Hur kan rörlig bild bli en aktiv del i att utveckla ett industriområde och vilken roll spelar fantasin? Tanken var att spegla den kreativitet som finns på platsen för att väcka tankar kring vad Hagalund som industriområde kan utvecklas till i framtiden.

Process

Februari 2016 November 2016


Publikt

Februari 2018 Mars 2018 (och framåt)


Efter pilotstudien

Muralmålningen finns att se på Gelbgjutarevägen 7 i Solna.

Bostadsområde
Industriområde
Grönområde
Verksamhetsområde
Mobilt
Icke-plats

Plats

Moving Murals Hagalund ägde rum på en plats:

 • Hagalunds industriområde

I Moving Murals Hagalund var nyckelordet lager på lager. Detta syntes både i den konstnärliga gestaltningen och i val av digitalt verktyg men även i kunskapsutbytet. Moving Murals Hagalund skapades genom en blandning av väggmålning och projektionsteknik med videoöverlagringar. Parallellt med det praktiska arbetet i workshopformat pågick ett teoretiskt arbete i form av ett internationellt seminarium.

Publik

Pilotstudien riktar sig i första hand till verksamma i området, ungdomar och invånare i Solna Stad men minst lika mycket förbipasserande med tåg.

Kreatörer

 • Gatukonstnärer
 • Filmare och konstnärer
 • Ungdomar och studenter
 • Arkitekter och akademiker
 • Företag inom ljus- och ljudteknik

Samverkare

 • Solna Kommun
 • Humlegården fastigheter AB
 • RÅMATERIAL/Black Sheep
 • UnCut – Ung Filmproduktion
 • Lapiztola
 • Kungl. Konsthögskolan
 • Konstfack
 • Xenter

Pilotstudien Moving Murals Hagalund uppfyller sina mål genom att problematisera och bidra med inspel i stadsutveckling genom rörlig bild- och mediekonst. Genom innovativa konstnärliga metoder lyckas man kombinera gatukonstens uttryck med modern digital teknik. Mötet mellan gatukonstnärer, filmare, arkitekter, akademiker och ungdomar gav ett bestående resultat i form av unikt kunskapsutbyte. Piloten löser också utmaningen att visa film i svenska väderförhållanden.

 

Ladda ner hela utvärderingsrapporten

 

Moving Murals Hagalund

Videoverk av Performing Pictures samt workshopdeltagarna projicerades på Lapiztolas stencilmålning för första gången under den officiella öppningen i februari 2018. Om du vill läsa mer om det konstnärliga konceptet bakom projektet klicka här. Nedan ser du deltagarnas verk.

Pilotstudien Moving Murals Hagalund uppfyller sina mål genom att problematisera och bidra med inspel i stadsutveckling genom rörlig bild- och mediekonst. Genom innovativa konstnärliga metoder lyckas man kombinera gatukonstens uttryck med modern digital teknik. Mötet mellan gatukonstnärer, filmare, arkitekter, akademiker och ungdomar gav ett bestående resultat i form av unikt kunskapsutbyte. Piloten löser också utmaningen att visa film i svenska väderförhållanden. Hitta mer information, statistik och analyser i den fullständiga utvärderingsrapporten.

Ladda ner hela utvärderingsrapporten

I samarbete med