Pilotstudie #7

Moving Murals Hagalund

#movingmuralshagalund

Moving Murals—en unik blandform av offentlig gestaltning och videokonst—uppfördes i samarbete mellan Performing Pictures och gatukonstkollektivet Lapiztola. Unga konst- och filmutövare bjöds in att delta i utformandet av en nattida sagovärld i stadsmiljö.

 

Moving Murals utformades gemensamt av Geska Brecevic (Smart Kreativ Stad, konstnärlig ledare), Robert Brecevic (Kungl. Konsthögskolan, adjunkt i fri konst) och den mexikanska konstnärsgruppen Lapiztola. En utvald grupp av unga filmmakare och konststudenter erbjöds tillfälle att utveckla tekniska och konceptuella färdigheter i “projection mapping” och samtidskonst.

Videoverk av Performing Pictures samt workshopdeltagarna projicerades på Lapiztolas stencilmålning för första gången under den officiella öppningen i februari 2018. Om du vill läsa mer om det konstnärliga konceptet bakom projektet klicka här. Nedan ser du deltagarnas verk.

Moving Murals Hagalund

Genom workshops—som genomfördes i samarbete med Solnas filminitiativ UnCut och Kungl. Konsthögskolan—fick unga filmmakare och konststuderande lära sig hantera “projection mapping”, samtidigt som de tillsammans utforskade mediets estetiska, narrativa och representationella aspekter.

Pilotstudien frammanar en revitalisering av området på flera plan. I projektets första fas uppfördes en offentlig gestaltning på en husfasad i Hagalund. Under dagtid vilar den jättelika muralmålningen förvissad om sin egna estetiska tillräcklighet. Kvällstid träder projektorskenet fram genom mörkret och levandegör de förunderliga figurerna på väggen. Muralmålningen förvandlas till något annat.

Plats

Hagalunds industriområde är ett prioriterat område för utveckling, och Solna kommun och fastighetsägaren Humlegården arbetar intensivt med att etablera verksamheter som vill bidra till en positiv utveckling av området. Verket uppfördes på baksidan av Gelbgjutarevägen 7 i Hagalund.

Syfte

Pilotstudien gav bud på hur man kan levandegöra en gammal industrimiljö genom att med samtida konstnärliga uttryck spegla kreativa verksamheter i området. Den genererade också ett sammanhang där unga fick skapa, upptäcka, utmana och förändra. Genom att se nya sidor av “sin egna bakgård” kan man öppna upp för en diskussion om möjligheter och framtid.

Tid

November—December 2017:
• Uppförande av verk (stencil) för projection mapping
• Installation av teknik

Januari 2018:
• Workshop i projection mapping / videomapping på UnCut i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, avslutas med vernissage

Februari 2018:
• 2 februari 10.00—16.30 Heldagsseminarium “Stadens ytor—möten mellan rörlig bild och arkitektur” i Hagalund
• 2 februari 16.30—18.30 Invigning av verket Kaninfågeln och videoverk

2 februari—1 mars 2018:
• Videoverk visades varje kväll mellan 16.30 och 08.00

Partners

Film Capital Stockholms projekt Smart Kreativ Stad i samarbete med Lapiztola, Solna Kommun genom verksamheterna UnCut och RÅMATERIAL/Black Sheep, Fastighetsbolaget Humlegården, Kungl. Konsthögskolan samt studenter vid Konstfack och Xenter.

I samarbete med

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan