Pilotstudie #9

Audio—Danderyd Lyssnar

#audiodanderydlyssnar

Vi har som människor inte förmåga att stänga våra öron. Hörandet är alltid på och hur vi lyssnar påverkar hur vi inkluderar de ungas röster. Audio—Danderyd Lyssnar sätter fokus på att lyssna uppmärksamt på varandra och omgivningen.

Många av oss är dåliga lyssnare. Vi lyssnar halvhjärtat, funderar på vad vi själva vill få sagt, låter inte andra tala till punkt. Vi försöker styra dialogen till det ämne som intresserar oss, har svårt att se andras perspektiv och vill ge råd. Dessa är beteenden som hindrar oss från att lyssna—och förstå.

Audio—Danderyd Lyssnar tar utgångspunkt i vad det innebär att lyssna aktivt. Hur kan vi stötta ungdomar i att lyssna till varandra, och föräldrar i att lyssna på ungdomar? Lyssna är ledordet i projektet, som belyser ungdomarnas livssituation och utmaningar. Projektet leds av pedagoger och workshopsledare.

Fina Sundqvist har en bakgrund i skapande och pedagogisk coachande. Fina arbetar med ungas delaktighet och medskapande. Hon var med om att bygga den coachande verksamheten vid ungdomskulturhuset Lakeside Haninge och startade upp Doc Lounge Stockholm. Hon är nu ansvarig för Our Doc Lounge, där unga får skapa egna visningar och i workshops inspireras till eget filmskapande.

Carolina Jinde har en bakgrund som ljuddesigner inom film, TV-drama och radio. Hon är doktorand på Stockholms Konstnärliga Högskola där hennes forskningsämne handlar om vad rösten berättar förutom orden som uttalas, och vilken betydelse rösten har för berättelsen. Hon arbetar också med frågor kring hur det psykosociala rummet påverkar röstens uttryck.

Vid fem tillfällen har en grupp elever på Viktor Rydbergs Gymnasium och Danderyds Gymnasium identifierat betydelsefulla känslor, händelser och platser i sin vardag via ljudberättande. I syfte att anonymisera berättelserna har ljudverken iscensatts av ungdomar från andra gymnasieskolor och av skådespelare.

Audio—Danderyd Lyssnar

I piloten vill vi ge unga redskap för att aktivt lyssna till varandra, och ge föräldrar såväl som de som beslutar över de ungas vardag en möjlighet utveckla sitt lyssnande och ta till sig ungdomarnas berättelser samt pröva nya former för dialog.

Tid

Projektet pågår under hösten 2018. Det inleds med ett antal workshops i mitten av september och resultatet kommer presenteras under Q1, 2019.

21 nov: Startskott på Danderyds gymnasium (workshops pågår fram till januari 2019). Vid fem tillfällen har en grupp elever på skolan identifierat betydelsefulla känslor, händelser och platser i sin vardag via ljudberättande. Med vardagsljud som utgångspunkt, ringade ungdomarna själva in teman som låg till grund för deras ljudverk. Genom övningar i att lyssna, samla in ljud och berätta, har ungdomarna mejslat fram strukturer för sina berättelser. 

4 dec: Resultatet från workshops på Viktor Rydbergs Gymnasium redovisas. I syfte att anonymisera berättelserna har ljudverken iscensatts av ungdomar från andra gymnasieskolor och av skådespelare. Ljudberättelserna är lätta att känna igen sig i och belyser problematik kring stress, lojalitet, prestation och uttrycker en stark önskan om att få må bra.

Plats
Djursholm.
Partners
Processledning:
 Fina Sundqvist och Carolina Jinde. Följeforskare: Annika Wik.

I samarbete med

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan