Pilotstudie #9

Audio—Danderyd Lyssnar

#audiodanderydlyssnar

Utifrån Stockholmsenkäten som undersöker ungas användning av tobak, alkohol och droger samt psykisk hälsa gick Smart Kreativ Stad in i ett större projekt, Danderyd Lyssnar, initierat av Danderyds kommun. Syftet var att lyssna på ungdomar. De fick delta i workshops som gick ut på att lyssna och att berätta med ljud.

Vad innebär det att lyssna aktivt och vad kan vi höra då? Genom att gå från statistik till konstnärliga processer, får vi tag på ungdomarnas egna berättelser. Deras verklighet förmedlas med egna ord, därefter inspelade med skådespelare och ungdomar från andra miljöer för att anonymisera personerna bakom berättelserna.

Process

September 2018 Juli 2019


Publikt

Viktor Rydbergs Gymnasium: 4 December 2018
Danderyds Gymnasium: 4 April 2019


Efter pilotstudien

Ljudfiler på hemsidan samt två stycken mobila 3D-modeller i glas av respektive skola med tillhörande ljudteknik. Dessa är avsedda för att sprida de ungas berättelser och projektresultatet av piloten på andra skolor och i offentliga miljöer. Det finns också en interaktiv karta som kopplar platserna till de ungas berättelser. Denna finns på Smart Kreativ Stads hemsida.

Bostadsområde
Industriområde
Grönområde
Verksamhetsområde
Mobilt
Icke-plats

Plats

 • Danderyds Gymnasium
 • Viktor Rydbergs Gymnasium, Djursholm

I workshopformat fick eleverna prova en process som skiljer sig från uppgifter de får i skolan. De fick fånga ljud i sin närmiljö. Med sig hade de frågor om var och hur det är när de mår bra. Berättelserna formades både i skrift och med ljud som sedan delades med resten av gruppen. Det huvudsakliga arbetet handlade om just att lyssna inåt och höra sin egen röst. Det större ramprojektet Danderyd Lyssnar anordnade kvällar där föräldrar bjöds in. I dessa sammanhang presenterades ungdomarnas berättelser anonymt.

Publik

Ungdomar, föräldrar, lärare, politiker, tjänstemän och andra personer som har inflytande över de ungas psykiska och fysiska hälsa.

Kreatörer

 • Filmpedagog 
 • Ljuddesigner inom film, TV-drama och radio
 • Glasdesigner
 • Formgivare
 • Programmerare

Samverkare

 • Danderyds kommun
 • Danderyds Gymnasium
 • Viktor Rydbergs Gymnasium, Djursholm
 • Stockholms Konstnärliga Högskola

Genom att använda andra metoder än kvantitativa, erbjöds ungdomarna kreativa processer som var utformade så att lyssnandet stod i fokus. För att stötta de unga i att komma bort från prestation och förväntade svar erbjöd processledarna verktyg för att spegla deras mående. Berättelser trädde fram som handlade om ångest, stress, prestation, krav samt en icke närvarande vuxenvärld—men också om längtan och minnen. 

Projektet har givit kunskap om ungdomars villkor. Med den framtagna metoden, kan vi fortsätta att lyssna och höra människor från olika miljöer och på olika platser.

Genom att använda andra metoder än kvantitativa, erbjöds ungdomarna kreativa processer som var utformade så att lyssnandet stod i fokus. För att stötta de unga i att komma bort från prestation och förväntade svar erbjöd processledarna verktyg för att spegla deras mående. Berättelser trädde fram som handlade om ångest, stress, prestation, krav samt en icke närvarande vuxenvärld—men också om längtan och minnen. 

Projektet har givit kunskap om ungdomars villkor. Med den framtagna metoden, kan vi fortsätta att lyssna och höra människor från olika miljöer och på olika platser.

I samarbete med