Det femte och sista rundabordssamtalet på Färgfabriken

Den 10 september samlades fastighetsägare, forskare, arkitekter, kreatörer inom film/stadsutveckling samt aktörer från Stockholms stad/Region Stockholm på Färgfabriken i syfte att diskutera möjliga former för samverkan kring filmen som uttrycksform i stadsrummet. Samtalet var det sista av fem rundabordssamtal som tar avstamp i erfarenheter från det femåriga utvecklingsprojektet Smart Kreativ Stad.

Med oss på direktlänk hade vi Montréals vice borgmästare Sterling Downey, som inledde dagen med att ge sitt perspektiv på hur rörlig bild och andra kulturuttryck i det offentliga rummet kan skapa, men också bevara, levande städer.

Under kvällen bjöd vi även på filmiska aktiviteter. I popupbiopaviljongen på gården visade Clara Gustavsson förflutna fragment av staden och gav dem ny kontext och gamla melodier. Vi visade även Eva Webers prisbelönta film The Solitary Life of Cranes, om staden sedd från ovan.

Annika Wik har sedan 2016 följt projektet Smart Kreativ Stad som deltagande följeforskare. Läs hennes sammanställning av det femte rundabordssamtalet här.

Stort tack alla som kom!

Kategorier: News