Pilotstudie #11

Film Tourism Expanded

#filmtourismexpanded

Med den japanska serien Idaten, som delvis utspelar sig i Stockholm, som case genomförs en djupgående analys av hur man kan arbeta med filmturism på ett mer hållbart sätt. Parallellt med detta gjordes även en utlysning där tre kreatörer fick stöd för att själva utforska hur de vill arbeta med platsens betydelse kopplat till rörlig bild.

Hur påverkas uppfattningen av en plats genom att man har sett den skildrad på film eller rörlig bild? En ambition är att ta fram ett konkret verktyg för hur städer, kommuner och liknande kan arbeta med filmturism redan från det att en inspelning planeras. För att vidare utveckla begreppet filmturism även från kreatörshåll ger Smart Kreativ Stad stöd till tre filmprojekt som alla arbetar med lokalt perspektiv i Stockholmsregionen.

Process

Mars 2019 Juli 2019


Publikt

Resultatet från pilotstudien presenteras inom ramen för Smart Kreativ Stads spridningsfas.


Efter pilotstudien

Analysen går att läsa på Smart Kreativ Stads hemsida. 

Bostadsområde
Industriområde
Grönområde
Verksamhetsområde
Mobilt
Icke-plats

Plats

 • Film Capital Stockholm
 • Stockholm Business Region, Stockholm

Att se platser i en stad skildrade i rörlig bild kan öka intresset för dem. Men vår perception är större än ren fotspårsturism. Svårigheterna hittills har varit att mäta detta. Cloudberry Communications anlitades för att ta fram en metod för hur man arbetar från inspelningsstart till efter premiär. Genom mätningar av sökdata samt intervjuer med nyckelpersoner skapas en helhetsbild som fyller en kunskapslucka inom fältet. Dessutom gjordes en utlysning av ett utvecklingsstöd till kreatörer som vill skapa sätt att arbeta med filmturism utifrån sina egna koncept.

Publik

Pilotstudien riktade sig till kommuner, städer, aktörer inom filmturism samt kreatörer.

Kreatörer

 • Regissörer
 • Producenter
 • Platsansvariga

Samverkare

 • Visit Stockholm
 • Stockholm Business Region
 • Cloudberry Communications AB
 • StellaNova Film
 • Fix Molin AB
 • New Stories

Innovation
Region
Hållbarhet
Mätmetoder
Samkunskapande – samla kunskap

Innovation
Region
Hållbarhet
Mätmetoder
Samkunskapande – samla kunskap

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan