Pilotstudie #11

Film Tourism Expanded

#filmtourismexpanded

För att ta reda på vad en ny typ av filmturism skulle kunna vara beställdes en undersökning med den japanska serien Idaten, som delvis utspelar sig i Stockholm, som case. Parallellt med detta gjordes en utlysning där tre kreatörer fick stöd för att själva utforska hur de vill arbeta med platsens betydelse kopplat till rörlig bild.

Hur påverkas uppfattningen av en plats genom att man har sett den skildrad på film eller rörlig bild? En ambition var att ta fram ett konkret verktyg för hur städer, kommuner och liknande kan arbeta med filmturism redan från det att en inspelning planeras. För att vidare utveckla begreppet filmturism även från kreatörshåll gav Smart Kreativ Stad stöd till tre filmprojekt som alla arbetar med lokalt perspektiv i Stockholmsregionen.

Process

Mars 2019 Juli 2019


Publikt

Analysen går inom kort att läsa på Smart Kreativ Stads hemsida. 


Efter pilotstudien

Resultatet från pilotstudien presenteras inom ramen för Smart Kreativ Stads spridningsfas. 

Bostadsområde
Industriområde
Grönområde
Verksamhetsområde
Mobilt
Icke-plats

Plats

 • Film Capital Stockholm
 • Stockholm Business Region, Stockholm

Att se platser i en stad skildrade i rörlig bild kan öka intresset för dem. Men vår perception är större än ren fotspårsturism. Svårigheterna hittills har varit att mäta detta. Cloudberry Communications anlitades för att ta fram en metod för hur man arbetar från inspelningsstart till efter premiär. Genom mätningar av sökdata samt intervjuer med nyckelpersoner skapas en helhetsbild som fyller en kunskapslucka inom fältet. Dessutom gjordes en utlysning av ett utvecklingsstöd till kreatörer som vill skapa sätt att arbeta med filmturism utifrån sina egna koncept.

Publik

Pilotstudien riktade sig till kommuner, städer, aktörer inom filmturism samt kreatörer.

Kreatörer

 • Regissörer
 • Producenter
 • Platsansvariga

Samverkare

 • Visit Stockholm
 • Stockholm Business Region
 • Cloudberry Communications AB
 • StellaNova Film
 • Fix Molin AB
 • New Stories

Resultatet var en kartläggning av de tillvägagångssätt som idag används för att arbeta med filmturism samt ett förslag på metod för att mäta en films påverkan i sociala medier och webbsökningar. Tillsammans med de tre kreatörernas arbete kan detta ses som ett underlag för att arbeta vidare och vidga synen på en films påverkan på platser och regioner.

Resultatet var en kartläggning av de tillvägagångssätt som idag används för att arbeta med filmturism samt ett förslag på metod för att mäta en films påverkan i sociala medier och webbsökningar. Tillsammans med de tre kreatörernas arbete kan detta ses som ett underlag för att arbeta vidare och vidga synen på en films påverkan på platser och regioner.