Pilotstudie #11

Film Tourism Expanded

#filmtourismexpanded

Hur påverkas uppfattningen av en plats genom att man har sett den skildrad på film eller i serieformat? Kan en produktion öka intresset för den platsen och hur mäter vi den påverkan i så fall?

Att se en stad skildrad på film eller i en serie kan öka intresset för själva platsen. Men vår perception av en plats är större än ren fotspårsturism. Svårigheterna hittills har varit att mäta detta. I Film Tourism Expanded vill vi ta fram ett verktyg för hur man arbetar med detta—från inspelningsstart till efter premiär.

Syfte

Film Tourism Expanded syftar till att fylla en kunskapslucka genom att kartlägga de tillvägagångssätt som idag existerar för att mäta rörliga bilders påverkan på människors sätt att välja resmål. Genom att ta fram ett konkret förslag på metod att mäta detta vill studien underlätta för kunskapsinhämtning kring den faktiska påverkan av människors perception som rörlig bild har. I studien kommer bland annat den japanska tv-produktionen ”Idaten” användas som case. Serien är en av Japans största TV-dramasatsningar och spelades delvis in i Stockholm under 3 veckor och handlar om den japanska idrottare som vid OS i Stockholm 1912 försvann. Pilotstudien ska leda till förslag på en arbetsmodell för att i ett tidigt skede mäta den påverkan som en film- eller tv-produktion har på människors intresse för en ny stad eller plats. Modellen tas fram av Joakim Lind på Cloudberry Communications.

Tid

Pilotstudien utförs under vår och sommar 2019.

Partners

Studien utförs av Joakim Lind på Cloudberry Communications AB i samarbete med Stockholm Business Region och Visit Stockholm.

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan