Nya perspektiv på samverkan

Samverkan och strukturutveckling—låt oss fantisera tillsammans!

Arbetet med pilotstudier inom Smart Kreativ Stad visar möjliga vägar för filmen att träda in i stadsutvecklingsprocesser, utveckla nya visningspraktiker och främja samverkan mellan aktörer inom arkitektur och byggbransch. Genom att arrangera rundabordssamtal hoppas vi nu skapa kontaktytor mellan kreatörer inom filmbranschen och aktörer inom stadsutveckling. Detta med förhoppning att skapa en större förståelse och därigenom möjliggöra framtida samarbeten så att filmen och den rörliga bilden tar en mer självklar plats i vårt gemensamma stadsrum.

”För att förverkliga den fulla potentialen är det en förutsättning att olika aktörer går ihop och samarbetar.”

Inom ramen för pilotstudie #11 togs rapporten ”The Impact of Film on People and Destinations” (2019) fram av Joakim Lind, medieanalytiker och kommunikationsstrateg på Cloudberry. Lind analyserar i rapporten värdet av film och tv för utveckling av platser och regioner.

Samverkan och strukturutveckling

I det sista av fem rundabordssamtal som tar avstamp i erfarenheter från projektet kommer vi att diskutera former för samverkan kring filmen som uttrycksform i stadsrummet (offentliga rummet) och hur vi kan skapa strukturer för att dessa blir långsiktiga och hållbara. Samtalet sker på Färgfabriken den 13 september 2020.

Använd gärna det arbete som är gjort genom att ta del av av centrala frågeställningar och slutsatser kring de fem perspektiven. Under ett evenemang på Haymarket den 13 november släpps boken Levande bilder—levande stad och vi visar filmen Ett samtal om levande bilder i stadens rum som sammanfattar projektets primära lärdomar och slutsatser.

Missa inte möjligheten att själv vara på plats—mejla oss om du vill få en inbjudan. Skriv “Haymarket inbjudan” i ämnesraden.