Nya perspektiv på samverkan och strukturutveckling

Låt oss fantisera tillsammans!

Staden är en idé, det urbana en hägring. I Smart Kreativ Stad har vi—i pilotstudier, seminarier och samtal—fantiserat om en mer levande stad full av intryck, uttryck och möten. Förändring förutsätter strukturutveckling. Där kan var och en agera utifrån sin bransch och sitt fält: politik och regional utveckling, stadsplanering, arkitektur, byggnation, fastighetsutveckling och förvaltning, utbildning, små och medelstora företag inom konstnärliga och kreativa sektorn. Men för att få till förändring krävs också samverkan, eftersom det inte finns någon enskild aktör som äger frågan om stadsaktivering genom film och rörlig bild. Utvecklingen av fältet måste därför bygga på att deltagarna tillsammans upptäcker att ett samspel mellan flera aktörer krävs—även de som traditionellt inte är involverade i dessa frågor.

”För att förverkliga den fulla potentialen är det en förutsättning att olika aktörer går ihop och samarbetar.”

Inom ramen för pilotstudie #11 togs rapporten ”The Impact of Film on People and Destinations” (2019) fram av Joakim Lind, medieanalytiker och kommunikationsstrateg på Cloudberry. Lind analyserar i rapporten värdet av film och tv för utveckling av platser och regioner.

Reflektion från följeforskaren utifrån samtal 5:
Nya perspektiv på strukturutveckling och samverkan

 

Ett tillåtande och högkvalitativt kulturklimat kan bidra till att göra en region mer attraktiv att bo, arbeta i och besöka. För att nå dit krävs samverkan och strukturutveckling och att vi tillsammans kan fantisera. Fantasin är nödvändig för att vi ska kunna föreställa oss vilken typ av stad vi vill ha. I det sista av fem samtal diskuterades former för samverkan kring filmen som uttrycksform i offentliga rum och hur vi kan skapa strukturer för att dessa blir långsiktiga och hållbara. Samtalet tog plats på Färgfabriken den 10 september 2020.

I samtalet den 10 september deltog:
Anders Ekegren Ordförande, Stiftelsen Filmstadens kultur
Anna Waernborg Landskapsarkitekt, AFRY
Annika Wik Fil. dr i filmvetenskap, följeforskare Smart Kreativ Stad
Beata Mannheimer Verksamhetschef, Film Capital Stockholm
Cecilia Elving Liberalenas ordförande för kulturnämnden i Region Stockholm
Cecilia Ömalm Konstnär
Cristina Schippa Konstnärlig ledare, Fisksätra Museum
Daniel Chilla Filmkommissionär, Film Capital Stockholm
Eva Bergquist Chef Kulturförvaltningen, Region Stockholm
Eva Esseen Arndorff VD/marknadschef, TriArt
Geska Helena Brecevic Konstnärlig ledare och projektledare, Smart Kreativ Stad
Ivana Lalovic Filmkonsulent, Region Stockholm
Jelena Miljanovic Arkitektansvarig, Codesign Research
Jennifer Norström Projektledare, Smart Kreativ Stad
Jonas Naddebo Kultur- och stadsmiljöborgarråd (C) i Stockholms kommun
Karin Lekberg Kulturstrateg med fokus på stadsutveckling och social hållbarhet, Landskapslaget
Kristina Solberg Handläggare av kulturstöd Kulturförvaltningen, Region Stockholm
Louise Bown Filmkonsulent, Uppsala kommun
Mathias Holmberg Utvecklingsledare på hållbarhetsavdelningen, Uppsala kommun
Mónica Hernández Rejón Konstnärlig ledare/producent/programansvarig, Panoramica
Patrik Liljegren Bitr. kulturdirektör Stockholm stad, Kulturförvaltningen
Paul Philip Abrigo Borgarrådssekreterare, Kultur- och stadsmiljöroteln, Stockholms stad
Pär Svensson Projektledare inom platsutveckling, Visit Stockholm
Robert Brecevic Konstnär, filmare och adjunkt vid Kungl. Konsthögskolan
Roger Mogert VD, Red Wedge
Sofie Weidemann Arkitekt och partner, White arkitekter
Thomas Borén Docent i kulturgeografi, Stockholms universitet
Tinna Joné Lektor i dokumentärt berättande, Stockholms konstnärliga högskola
Veronica Hejdelind Verksamhetschef, Arwidssonstiftelsen

Moderatorer: Jennifer Norström och Ulrika Bandeira
Introduktion: Sterling Downey Vice borgmästare, Montreal
Popupbiovisning: Clara Gustavsson

Följeforskarens reflektioner utifrån samtal 5: Nya perspektiv på samverkan och strukturutveckling kan läsas här.