Nya perspektiv på plats

När filmen tar plats i staden

En levande stad har plats(er) för intryck och uttryck, rörelse och stillhet, gemenskap och ensamhet, fint och fult, ljud, oljud och tystnad—för liv kort sagt. Filmen har en viktig roll att spela för att skapa en mer attraktiv region att bo, arbeta i och besöka. Pilotstudierna som genomförts inom Smart Kreativ Stad visar entydigt på att platser aktiveras när filmen tar plats i stadsrummet—och att detta gör skillnad för människor som vistas där. Rörlig bild i stadsrummet bidrar till att ge platser nytt liv, skapa minnen och berättelser, vidga perspektiv och öka gemenskap. Det handlar även om att värna om platsens identitet och själ.

”Fånga och utveckla det som är stadens själ. På så vis skapar du en attraktiv stad—också för framtiden.”

Mia Wahlström, teknologie doktor i samhällsplanering och konsult på Tyréns, har forskat i städers själ och vad som gör en stad attraktiv.

”Ska vi utveckla stadens själ måste vi ta fram berättelserna, genom till exempel symboler och konst. Det kan vara en jättefin plats som på olika sätt har en massa berättelser och själ, men om ingen vet om det får platsen inget värde. Därför måste vi låta berättelserna komma fram! Det ska bli spännande att se hur filmen och den rörliga bilden kan gestalta och lyfta fram stadens själ.”

Staden som scen—aktivera platser och bygga gemenskap

Under temat Staden som scen—aktivera platser och bygga gemenskap anordnade Smart Kreativ Stad ett rundabordssamtal som handlade om vad som händer när filmen och den rörliga bilden flyttas från traditionella plattformar och platser ut i det offentliga rummet. Utifrån deltagarnas perspektiv diskuterades olika erfarenheter i projektet:

• Hur nya visningsplatser och nya arenor för film och rörlig bild kan ta plats i stadsrummet och hur vi kan se med nya ögon på befintliga (visnings)platser.
• Vikten av att se staden som föränderlig—platsen kan betraktas som tillfällig.
• Hur platser, lokala sammanhang, filmkultur och olika besöksgrupper kan aktiveras med staden som fond.
• Hur oväntade möten mellan plats och publik kan uppstå och vad det kan få för effekter.

I samtalet den 10 december 2019 deltog:
Anna Bergström Arkitekt och projektutvecklare, Jernhusen
Anna-Karin Larsson Verksamhetsledare, Filmform
Mats Hederos VD, AMF fastigheter
Paul Philip Abrigo Biträdande Borgarrådssekreterare (C), Stockholms stad, Kultur- och stadsmiljöroteln
Simon Strömberg Verksamhetsutvecklare, Kulturrådet.
Thomas Borén Docent i kulturgeografi, Stockholms universitet
Veronica Hejdelind Verksamhetschef, Arwidssonstiftelsen

Moderator: Beata Mannheimer Operativ chef, Film Capital Stockholm
Inledande presentation: Annika Wik Följeforskare, Smart Kreativ Stad
Projektledning: Jennifer Norström Smart Kreativ Stad

Använd gärna det arbete som är gjort genom att ta del av av centrala frågeställningar och slutsatser kring de fem perspektiven. Under ett evenemang på Haymarket den 13 november släpps boken Levande bilder—levande stad och vi visar filmen Ett samtal om levande bilder i stadens rum som sammanfattar projektets primära lärdomar och slutsatser.

Missa inte möjligheten att själv vara på plats—mejla oss om du vill få en inbjudan. Skriv “Haymarket inbjudan” i ämnesraden.