Nya perspektiv på uttryck och format

Stadens ytor—möten mellan rörlig bild och arkitektur

Det är generellt en utmaning att vidga förståelsen av vad film är och kan vara. Den gängse bilden är snäv och rymmer främst lång och kort spelfilm, dokumentär och på senare tid även serieformat av olika slag. Idéer om filmens form, uttryck och format—och framför allt hur film kan visas—utgår ofta från det invanda. Vi kan likna det vid tidigare föreställningar om vad konst är och kan vara—då formen var begränsad till tavlor och skulpturer. Detta har ändrats och idéen om vad konst är och kan vara är nu större. På liknande sätt bör vi utmana idéer om filmen. Hur skapar vi utrymme för andra uttryck och format?

”Oklara idéer måste få testas—i praktiken, på aktuell plats—för att sedan utvecklas.”

Isak Mozards ForRestart var ett av tolv projekt som valdes när Smart Kreativ Stad 2016 genom pilotstudie #2 erbjöd möjligheter att göra popupbiovisningar i staden. Hans visning skilde ut sig genom att den ägde rum i en sällan provad miljö; i skogsterrängen i Hagaparken. Besökaren vandrade sent på kvällen längs med upplysta promenadstråk till en glänta där videoverk projicerades på transparenta plexiglasskivor som skapade en upplevelse av att filmerna svävar fritt i miljön. Visningen följde idén om att genom att placera videokonst i skogen, skapa en typ av nullitet som är svår att uppnå i det byggda rummet. Isak Mozard gjorde senare ytterligare test och 2020 visades en utökad version—med fler visningsstationer och vidareutvecklad teknik—i Tjaukle på Gotland.

När filmen möter stadens arkitektur och ytor

Under projektets gång har vi sett flera fördelar med att låta filmen flytta ut i stadsrummet. I ett samtal på temat När filmen möter stadens arkitektur och ytor undersökte vi bland annat hur det offentliga rummets förutsättningar och arkitektur utmanar filmen som uttryck och ger den nya möjligheter att utvecklas och expandera som konstform.

I samtalet på restaurang TAK den 11 december 2019 deltog:
Alazar G Ejigu TeknDr, Arkitekt och analytiker i social hållbarhet, Tyréns samt forskare på Södertörns Högskola
Eli Bø Professor i Produktionsdesign för film och TV (inkl scenografi för film), SKH
Eva Henriksson Affärsområdeschef förvaltning, Vasakronan Stockholm
Viktoria Wahlberg Innehållsstrateg, Vasakronan Stockholm
Sofie Weidemann Arkitekt, White arkitekter
Maida Krak Producent och grundare av MADbunny
Louise Bown Filmkonsulent, Uppsala län
Martin Hallberg Sound Designer & Concept Developer på AFRY
Salad Hilowle Konstnär och filmare
Stefan Hagdahl Chef, Stockholm konst Kulturförvaltningen

Använd gärna det arbete som är gjort genom att ta del av av centrala frågeställningar och slutsatser kring de fem perspektiven. Under ett evenemang på Haymarket den 13 november släpps boken Levande bilder—levande stad och vi visar filmen Ett samtal om levande bilder i stadens rum som sammanfattar projektets primära lärdomar och slutsatser.

Missa inte möjligheten att själv vara på plats—mejla oss om du vill få en inbjudan. Skriv “Haymarket inbjudan” i ämnesraden.