Levande bilder—levande stad

 

 

Den 13 november lanserar vi boken Levande bilder—levande stad. Nya perspektiv på film & rörlig bild i stadsrummet utifrån erfarenheter i projektet Smart Kreativ Stad. Här skriver forskare, arkitekter, filmare, konstnärer, kulturgeografer, mfl om hur den rörliga bilden kan bidra till en mer levande stadsbild.