Levande bilder—levande stad

Levande bilder—levande stad är en antologi om nya perspektiv på film och rörlig bild i stadsrummet utifrån erfarenheter i projektet Smart Kreativ Stad.

I det femåriga EU-projektet har nya former av samarbeten undersökts i elva pilotstudier, vilka resulterat i fem nya perspektiv på rörlig bild. Dessa utgör ryggraden för de fem kapitlen i Levande bilder—levande stad: nya perspektiv på plats, på filmens uttryck och format, på kreatörer och filmskapares roll, på åskådare och publik samt på samverkan och strukturutveckling.

I antologin visas vad som prövats och gjorts i projektet, vilka resultat och utvecklingsområden som framträtt. Den rymmer röster från människor som deltagit i projektet: kreatörer och filmskapare, arkitekter, fastighetsägare, forskare etc. Härtill kommer ett rikt och inspirerande bildmaterial, tipslistor med handfasta råd och visioner om de strukturella förändringar som kan föra filmens roll framåt i stadsrummet. I arbetet med boken integreras följeforskningsarbetet med projektets mer produktionsinriktade verksamhet.

Red. Geska Helena Brecevic & Annika Wik
Design & Art Direction: Joakim Sjögren
Tryck: Livonia Print, Riga, 2020
Utgiven av Film Capital Stockholm med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

264 sidor, färgtryck
Inbunden: ISBN: 978-91-519-5856-9
E-bok: ISBN 978-91-519-5857-6

Läs online/ladda ner en digital version här (PDF).