Pilotstudie #5

Safari Urbain STHLM

#safariurbainsthlm

I ett slags förgänglig graffiti lät Smart Kreativ Stad den franske konstnären Julien Nonnon projicera porträtt på djur med kläder runt omkring på byggnader och fasader i Stockholm. 

Hur kan stadens fasader och ytor väckas till liv i mörkret och göra staden mer attraktiv? Genom att projicera oväntade bilder på oväntade och ibland kanske omöjliga platser ville man undersöka om invånarna kunde se staden med nya ögon och i ett nytt perspektiv.

Process

Augusti 2016 December 2016


Publikt

25–26 November 2016


Efter pilotstudien

Piloten gav stora avtryck i sociala medier vilket går i linje med konstnärens arbete.

Bostadsområde
Industriområde
Grönområde
Verksamhetsområde
Mobilt
Icke-plats

Plats

 • Stadsbiblioteket
 • Drottninggatan 88 A
 • Hötorgsskrapan
 • Hantverkargatan 67
 • Stadshuset
 • Stadsmuseet
 • Medborgarplatsen
 • Kapellgränd 14-10
 • Globen

Safari Urbain skapades genom att man lät location scouts tävla om vem som kunde finna den bästa husfasaden, väggen eller muren. Utifrån deras expertis valdes sedan 10 platser alltifrån en avskild gränd till Globen. Verken projicerades genom att konstnären åkte runt med egen bil med projektor i samtidigt som publiken fick låna djurmasker. Det spelas även levande musik på platsen av ljudkonstnären Andil Dahl. 

Publik

Pilotstudien riktar sig till invånarna och besökare. 

Kreatörer

 • Konstnärer
 • Location scouts
 • Ljudkonstnärer
 • Företag inom ljud- och ljusteknik
 • Musiker

Samverkare

 • Locationplattformen Locamundo
 • Fasadprojektion
 • Panasonic
 • Fastighetsbolag

Pilotstudien gav invånarna en möjlighet att titta på sin stad med nya ögon, samtidigt som man stärkte stadens attraktionskraft. Studien satte också ljus på den specifika kompetens som location scouts har, bland annat förmåga att se en ny potential på befintliga platser. Detta skulle kunna nyttjas i stadsutvecklingsprocesser.

Safari Urbain STHLM

Ladda ner schema (PDF)

Pilotstudien gav invånarna en möjlighet att titta på sin stad med nya ögon, samtidigt som man stärkte stadens attraktionskraft. Studien satte också ljus på den specifika kompetens som location scouts har, bland annat förmåga att se en ny potential på befintliga platser. Detta skulle kunna nyttjas i stadsutvecklingsprocesser.

I samarbete med