Pilotstudie #10

Creative Film Skills

#creativefilmskills

Hur kan film sätta avtryck i stadsbilden? I pilotstudien Creative Film Skills undersöker vi hur filmarbetares specifika kompetenser kan nyttjas inom stadsutveckling. Vad händer när man för samman kompetenser från två olika branscher? Kan det påverka stadsutvecklingsprocessen? 

Tillsammans med White Arkitekter samlar vi kompetenser från båda branscherna för att diskutera kunskapsöverföring och nya samarbetsformer. Piloten undersöker hur verktyg och erfarenheter från filmbranschen kan vara en tillgång i arbetet med att göra städer till mer dynamiska platser.

Syfte
Creative Films Skills ambition är att lyfta och synliggöra kompetenser som finns i filmbranschen och se hur dessa på olika sätt kan bidra i stadsutvecklingsprocesser. Tanken är att knyta branscherna närmare varandra och att redan tidigt i stadsutvecklingsprocessen se fördelar med att använda verktyg från filmprocessen. Piloterna innehåller fyra samtal och två publika tillställningar. Samtalen organiseras enligt fyra teman med det övergripande syftet att belysa hur dessa branscher kan samarbeta på ett nytt sätt, hur befintliga problem kan lösas samt hur nya yrkesgrupper och arbetstillfällen kan skapas. 
Tid

Höst 2018 och vår 2019.

Partners

Film Capital Stockholm i samarbete med White Arkitekter.

I samarbete med

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan