Beställ ett gratis exemplar av boken Levande bilder – levande stad

Levande bilder—levande stad

En levande stad bör ha plats för intryck och uttryck, rörelse och stillhet, gemenskap och ensamhet, fint och fult, ljud, oljud och tystnad—plats för liv, kort sagt. 

Hur skapar vi ett stadsrum för upplevelse, lek och fantasi? Och hur kan den rörliga bilden bidra till våra gemensamma rum?

Levande bilder—levande stad är en antologi om nya perspektiv på film och rörlig bild i stadsrummet utifrån erfarenheter i projektet Smart Kreativ Stad. I det femåriga EU-projektet har nya former av samarbeten undersökts i elva pilotstudier, vilka resulterat i fem nya perspektiv på rörlig bild. Dessa utgör ryggraden för de fem kapitlen i Levande bilder—levande stad: nya perspektiv på plats, på filmens uttryck och format, på kreatörer och filmskapares roll, på åskådare och publik samt på samverkan och strukturutveckling.

I antologin visas vad som prövats och gjorts i projektet, vilka resultat och utvecklingsområden som framträtt. Den rymmer röster från människor som deltagit i projektet: kreatörer och filmskapare, arkitekter, fastighetsägare, forskare etc. Härtill kommer ett rikt och inspirerande bildmaterial, tipslistor med handfasta råd och visioner om de strukturella förändringar som kan föra filmens roll framåt i stadsrummet.

I arbetet med boken integreras följeforskningsarbetet med projektets mer produktionsinriktade verksamhet.

Boken finns i digital form på www.smartkreativstad.com

Vi skickar också gärna ett eller flera exemplar av boken till dig och ditt företag/institution – lämna din adress och uppgift om antal böcker här

Red. Geska Helena Brečević & Annika Wik
Design & Art Direction: Joakim Sjögren
Tryck: Livonia Print, Riga, 2020
Utgiven av Film Capital Stockholm med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
264 sidor, färgtryck
Inbunden: ISBN: 978-91-519-5856-9
E-bok: ISBN 978-91-519-5857-6 

 

 

Ett samtal om levande bilder i stadens rum

I filmen Ett samtal om levande bilder i stadens rum, samtalar Mia Wahlström, tekn. dr och konsult inom strategisk samhällsanalys på Tyréns, Roozbeh Behtaji, filmare, manusförfattare, grundare och konstnärlig ledare för Göthenburgo, Thomas Borén, docent i kulturgeografi vid Stockholms universitet, Geska Helena Brečević, konstnärlig ledare för Smart Kreativ Stad och Ulf Slotte, visningskonsulent på Film Stockholm, under ledning av Ulrika Bandeira, programchef för Tempo dokumentärfestival, om film i stadsrummet, synliggör behov och önskningar, utmaningar och möjligheter. 

Filmen finns att se på www.smartkreativstad.com

 

Kategorier: News