Kaninfågeln dyker upp i ny bok!

I pilotstudie 7 arbetade Smart Kreativ Stad med projektet Moving Murals i Hagalunds gamla industriområde, där verket Kaninfågeln uppfördes. För Solna stad var … Läs mer

AFRY reflekterar kring rundabordssamtal

Det senaste månaderna har Smart Kreativ Stad arrangerat fyra av fem rundabordssamtal mellan forskare, stads- och samhällsplanerare, arkitekter, fastighetsbolag, filmare, … Läs mer

Smart Kreativ Stad just nu

Smart Kreativ Stad har ackumulerat nya perspektiv på rörlig bild
 i stadsrummet. Genom att koppla samman de kreativa näringarna med kommun, akademi … Läs mer