Pilotstudie #4

Next Stop Brunkan

#nextstopbrunkan

Brunkebergstorg omgestaltades under 2017–18 för att bli en levande och tillgänglig stadsmiljö. Från att ha upplevts som en anonym, nästintill ”död” plats blev torget till en oas mitt i staden. 

Smart Kreativ Stad och Stockholm konst samarbetade för att skapa en semipermanent plats för rörlig bild och ljud i staden—en fast plats där skiftande konstprojekt kan visas under en längre period. En sådan plats har en stark inneboende potential till att bli en experimentell nod som öppnar upp stadens perspektiv och bjuder in till dialog kring samtida konst i våra gemensamma rum.

Till etapp 1 bjöds den internationellt uppmärksammade konstnärsduon Nathalie Djurberg och Hans Berg in. Med sina karakteristiska animationer och ljudbilder erbjuder de fantastiska, nya världar som väcker tankar och känslor och som har kapacitet att beröra över gränser.

Nathalie Djurberg och Hans Berg om sin medverkan i Next Stop Brunkan

Karl Holmqvist om sin medverkan i Next Stop Brunkan

Plats

Passagen under Kulturhuset med vägg mot det lilla torget framför Stadsteaterns sceningång. Här var visualiteten direkt och tillgänglig, Sergels torg är en plats som tillhör alla och kan nås av alla.

Tid

Etapp 1: januari—mars 2017
Etapp 2: oktober—november 2017

Projektet var indelat i två olika etapper.  I båda bjöds kreatörer in till samarbeten.

Partners

Smart Kreativ Stad i samarbete med Stockholm konst och fastighetsägare. Stadens projekt Brunkebergstorg samordnas av Trafikkontoret.

Syfte

Brunkebergstorg omgestaltades under 2017–18 till ett flexibelt och öppet torg för att bli en levande och tillgänglig stadsmiljö. Från att ha upplevts som en anonym, nästintill ”död” plats skulle nu Brunkebergstorg blomstra till en oas mitt i staden.

I samarbete med

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan