Pilotstudie #4

Next Stop Brunkan

#nextstopbrunkan

I ett samarbete mellan Smart Kreativ Stad och Stockholm Konst projicerades videokonst under två perioder på en fasad vid Brunkebergstorg. 

Hur kan film och digitala medier förändra en anonym plats i staden? Kan ytan då och då användas som visningsplats för rörlig ljud och bild utan att arbetet blir alltför omfattande och hur påverkar det platsen i sin tur? I detta fallet undersöktes Brunkebergstorg som visningsyta. 

Process

Januari 2017 Mars 2018


Publikt

1) Februari 2017 Mars 2017
2) November 2017 December 2018


Efter pilotstudien

Verken visades endast under ovanstående period.

Bostadsområde
Industriområde
Grönområde
Verksamhetsområde
Mobilt
Icke-plats

Plats

Verken projicerades på Brunkebergstorg i passagen under Kulturhuset Stadsteatern. Denna plats var vid denna tidpunkt en låganvänd plats. 

Konstnärerna som bjöds in var konstnärsduon Nathalie Djurberg & Hans Berg i etapp 1 och i etapp 2 var det Karl Holmqvist. Projektorer installerades i hotellet på motsatt sida. Ljud installerades i gången under fasaden och verken projicerades under varsin period. Projektet krävde avancerad teknisk installation och samarbete mellan många olika aktörer.

Publik

Stadens invånare och besökare.

Kreatörer

  • Konstnärer
  • Företag inom ljud- och ljusteknik

Samverkare

  • Stockholm Konst
  • Stena Fastigheter
  • Trafikkontoret
  • Downtown Camper Scandic

I projektet visades två verk i stadsrummet. På en plats som vid tidpunkten för pilotstudien var låganvänd men på väg att förändras konstruerades en tillfällig visningplats för film och media. Projektet visar på vikten av att tänka staden som föränderlig. Det visar både på behovet av att utveckla enkla lösningar så som att tillhandahålla el i stadsrummet och att skapa ekonomiska förutsättningar för publika kulturella initiativ för i stadsrummet.

Nathalie Djurberg och Hans Berg om sin medverkan i Next Stop Brunkan

Karl Holmqvist om sin medverkan i Next Stop Brunkan

Next Stop Brunkan

I projektet visades två verk i stadsrummet. På en plats som vid tidpunkten för pilotstudien var låganvänd men på väg att förändras konstruerades en tillfällig visningplats för film och media. Projektet visar på vikten av att tänka staden som föränderlig. Det visar både på behovet av att utveckla enkla lösningar så som att tillhandahålla el i stadsrummet och att skapa ekonomiska förutsättningar för publika kulturella initiativ för i stadsrummet.

I samarbete med