Pilotstudie #8

Queer Bergman-cinemaoke

#queerbergman

Vad har historiskt varit möjligt att representera på film? Vad kan vi få syn på när vi som publik får kliva in i filmscenen? I cinemaoke får publiken förkroppsliga de erfarenheter och känslor som gestaltas på duken. Scenerna är öppna för imitation och tolkningar. Och det är upp till var och en hur mycket den vill delta!

Under Almedalsveckan 2018 och i samband med Bergman 100 år arrangerades en föreställning som på ett unikt sätt återgestaltade det queera begäret i några av Bergmans filmer. Med hjälp av uppbyggda filmsets och skådespelare skapades ett lekfullt sätt för publiken att uppleva film med alla sinnen. Och kanske till och med omtolka den?

Vi fick följa en historisk utveckling, från 1944 när homosexualitet avkriminaliserades men samtidigt stämplades som en mentalsjukdom, via en tid då det censurerades i kulturen, till efter 1979 när sjukdomsstämpeln togs bort.

Tid

Under Almedalsveckan 2018.

Plats

Visby.

Vad?

I denna interaktiva performanceföreställning bjöds publiken in i en återgestaltning av det queera begäret i några av Bergmans filmer. Vi fick samtidigt följa en historisk utveckling, från 1944 när homosexualitet avkriminaliserades men samtidigt stämplades som en mentalsjukdom, via en tid då det censurerades i kulturen, till efter 1979 när sjukdomsstämpeln togs bort. Genom cinemaoke gavs publiken möjlighet att kliva in i de rum där filmscenerna utspelas. Det blev ett lekfullt och lustfyllt sätt att förkroppsliga de erfarenheter och känslor som gestaltas på duken. Scenerna var öppna för imitation och tolkningar.

Syfte

Under Almedalsveckan valåret 2018 och i samband med Bergman 100 år arrangerades en föreställning som på ett unikt sätt återgestaltade det queera begäret i några av Bergmans filmer. Filmer som i historiskt perspektiv ger oss perspektiv på historien. Vi ville låta besökarna kliva rakt in i en filmscen med hjälp av cinemaoke.

Cinemaoke erbjuder publiken ett nytt och inkluderande sätt att uppleva film. Via filmscener gavs en inblick i Sveriges sexualpolitiska historia med ett queert perspektiv. Föreställningen gav insikter om vad som är möjligt—både i samhället och att visa på film—i varje tid.

Konstnärlig ledning

Ulrika Bandeira, Ingrid Ryberg. Följeforskare Annika Wik.

I samarbete med

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Film Capital Stockholms medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan