Smart Kreativ Stad just nu

Smart Kreativ Stad har ackumulerat nya perspektiv på rörlig bild
 i stadsrummet. Genom att koppla samman de kreativa näringarna med kommun, akademi och näringsliv skapas tvärsektionell samverkan – som främjar ekonomisk, social och kulturell tillväxt. Nya former av samarbeten har undersökts i en serie pilotstudier som resulterat i ett antal nya perspektiv. Insikter som kan användas som ett omfattande och kraftfullt verktyg för fortsatt utvecklingsarbete i regionen.

Smart Kreativ Stad kommer under 2020 bjuda in aktörer för att dela kunskap, inspiration och visioner för den rörliga bildens potential i stadsrummet. Programmet kommer att presenteras löpande. 
Kategorier: Uncategorized