Kaninfågeln dyker upp i ny bok!

I pilotstudie 7 arbetade Smart Kreativ Stad med projektet Moving Murals i Hagalunds gamla industriområde, där verket Kaninfågeln uppfördes. För Solna stad var Hagalunds arbetsplats område viktigt som plats eftersom det är ett utvecklingsområde man gärna ville rikta invånarnas blick mot. För Smart Kreativ Stad var platsen i sin egenskap av transitområde, ett mellanrum, intressant för att utforska hur rörlig bild kan bidra till stadsutveckling. 

För hundra år sedan växte Hagalund fram som en nybyggarstad i bästa Vilda Västern-stil strax utanför Stockholm. Området befolkades då mest av fattiga stockholmare som byggde sina ruckel av gamla sockerlådor och byggmaterial som de ”råkat” få med sig från byggen inne i stan. Här finns i dag Hagalunds arbetsplatsområde, som levt ett stilla liv i skuggan av det intilliggande Gamla Hagalund. Här fanns vid förra sekelskiftet tobaksodlingar, repslagerier och andra verksamheter som inte kunde verka innanför tullarna. Nu ska industriområdet genomgå ett stort förändringsarbete med målet att utveckla en ny stadsdel, där den nya tunnelbanesträckningen är en drivande motor.


Men det som gör området speciellt är egentligen inte själva byggnaderna, utan de verksamheter, människor och historier som finns här. Hagalunds arbetsplatsområde har varit ett hem för småföretagare, entreprenörer och familjeföretag i decennier. Här uppfanns en gång pacemakern och trepunktsbältet, i dag möts bilmekaniker, konstnärer och kontorsarbetare över lunchen på någon av områdets krogar. I boken I skuggan av Blåkulla (Balkong Förlag, 2020) berättar Bo Madestrand och Malin Zimm om de byggnader och människor som finns i området i dag. I boken uppmärksammas också Kaninfågeln, ett filmiskt verk av konstnärskollektiven Lapiztola (Mexiko) och Performing Pictures (Sverige). Verket, som genomfördes i samarbete Solna Stads  ungdomsverksamheter RåMaterial, UnCut och BlackSheep, Kungl. Konsthögskolan och Humlegården, smälter samman fotorealistisk graffiti och projicerad. I dagsljus fungerar verket som en muralmålning; när mörkret faller, lägger en filmisk projektion nya visuella lager och betydelser till bilden. När ljuset riktas mot Kaninfågeln träder ytterligare karaktärer och mytiska djur fram på fasade, såväl som fragment från film och TV-historien. Den statiska bilden på väggen väcks till liv.

Läs mer om Kaninfågeln

Läs mer om I skuggan av BlåkullaHus och människor i Hagalunds arbetsplatsområde

Kategorier: Moving Murals Hagalund