Filmkompetens skapar nya möjligheter inom stadsutveckling

Pilotstudien Creative Film Skills undersöker hur filmarbetares specifika kompetenser kan nyttjas inom stadsutveckling. I en serie runda bords-samtal samlar vi representanter från filmbransch och stadsutveckling för att diskutera hur former för samarbeten skulle kunna se ut. Det kommer att resultera i fyra artiklar om olika ämnen. Pilotstudien görs i samarbete med White Arkitekter.

Nu finns den första artikeln som handlar om hur dokumentärfilmare kan bidra i processer kring medborgardialog ute och går att läsa här:

Fånga livet – om filmens och arkitekturens förmåga att skildra livsmiljöer

De artiklar som följer kommer att ta upp ämnena VR, tillfällig arkitektur och att använda staden som scen.

Inom pilotstudien gjordes även ett publikt samtal under Göteborgs filmfestival. Samtalet går att lyssna på som podd här.

 

 

 

Kategorier: Uncategorized