Encountering Images: Insight into the evaluation process – film and moving images in Urban Space

Publikation I SCB Journal av Smart Kreativ Stads följeforskare Annika Wik

Vilka filmupplevelser kan åstadkommas utanför biografer och digitala plattformar? Vilken typ av möten och delade filmupplevelser är möjliga i stadsrummet?

I en text om några av Smart Kreativ Stads pilotstudier fokuserar följeforskare Annika Wik på åskådarperspektivet. Genom slutsatser från hennes utvärderingsrapport om pilotstudie # 1 Play of Pause och #2 Popup Cinema och observationer från pilotstudie #5 Safari Urbain och första delen av #4 Next Stop Brunkan skriver hon om hur dessa publika händelser fungerar ur ett åskådar- och upplevelseperspektiv.

Texten placerar sig i ett sammanhang av internationella erfarenhetsutbyten med aktörer som arbetar med rörliga bilder i stadsrummet. Wiks text är en fallstudie, i vilken de olika verkens variationer av förutsättningar att uppleva verken för invånarna i staden, lyfts fram.

Läs artikeln här:

Kategorier: Moving Murals Hagalund