CITY EDITING – rörlig bild, arkitektur och stadens rum

 

[English below]

Staden som somnar om kvällen är en annan än den som vaknar på morgonen. Något har byggts och något har rivits. Någon har fötts och någon har dött. Förändringen pågår oavbrutet och det som en gång fanns ska aldrig komma tillbaka.
/ur “I en förvandlad stad” av Per-Anders Fogelström

Vi bjuder in till en heldagskonferens där gestaltade uttryck och muntliga presentationer ger nya perspektiv på hur stadsplanering kan skapa rum för oss människor, våra bilder och berättelser. City Editing belyser stadsplaneringens roll för tillgång till och upplevelse av film, konst och kultur – i och mellan husen, i parker, på torg, bibliotek och husväggar längs gatorna vi går på.

Seminariet vänder sig till forskare, stads- och samhällsplanerare, arkitekter, byggherrar, fastighetsbolag, filmare, konstnärer, tjänstemän, beslutsfattare och politiker.

City Editing är en samproduktion mellan Film Capital Stockholm och Arwidssonstiftelsen för att låta våra blickar på staden mötas, våra perspektiv krocka och korsbefrukta varandra.

Konferensen markerar slutpunkten på Smart Kreativ Stad, ett femårigt EU-projekt med fokus på rörlig bild, digital media, innovation och stadsutveckling i Stockholms-regionen. Projektet drivs av Film Capital Stockholm som är huvudstadsregionens filmfond – en samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och rörlig bild.

Arwidssonstiftelsen är en fristående organisation med uppgift att stärka samarbetet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Arwidsson Talks är stiftelsens plattform för samtal om innovativ stadsutveckling för en human och hållbar framtid.

Boka dina biljetter här

 

 

CITY EDITING – moving images, architecture and urban space

The city that goes to sleep at night is different from the one that woke up that morning. Something has been built, and something has been torn down. Someone has been born, and someone has died. The changes go on without interruption, and what once was will never come again.
/ Per-Anders Fogelström

We invite you to a full day conference where visualized expressions and presentations provide new perspectives on how city development can make room for people, our images and stories. City Editing will highlight urban planning, and public access to film, art and culture – in and between houses, in parks, libraries, on squares and facades along the streets we walk.

The seminar addresses an audience of academics, city planners, architects, urban regional planners, builders, real estate developers, film makers, artists, officials, decision makers and politicians.

City Editing is a co-production between Film Capital Stockholm and Arwidsson Foundation where our different views of the city meet, clash and join forces.

City Editing is the culmination of Smart Kreativ Stad – a 5-year EU-project focusing on moving pictures, digital media, innovation and urban development in the greater Stockholm area. The project is run by Film Capital Stockholm, the film fund of the Capital Region – a collaborative organization for creative and cultural enterprises with a focus on film, TV and digital media.

Arwidssonstiftelsen is a privately funded, non-political organization that aims to support a socially, environmentally and economically sustainable urban development in Sweden. Arwidsson Talks is the foundations platform for conversations on innovative city planning for a sustainable future.

Get your tickets here

Kategorier: Uncategorized