Arwidssons stiftelse skriver om samarbetet med Smart Kreativ Stad

“För Arwidssonstiftelsen är konsten en nödvändig och självklar del i byggandet av staden och samhället. När vi under planeringen av årets Arwidsson Talks fick möjlighet att samarbeta med Smart Kreativ Stad och Film Capital Stockholm blev vi extra glada. Tillsammans skapade vi City Editing, en heldagskonferens om kulturens roll och plats i staden, om berättelsernas betydelse och om filmens plats i det offentliga rummet. Som för många andra var det ledsamt att behöva ställa in, men vi tröstar oss med att vi fick möjlighet att lära oss massor och att vi genom vårt samarbete har vidgat stiftelsens nätverk. Vi är övertygade om att vi kommer att få ser mer film på fasader och rumsligheter och att det kommer att inspirera, överraska och få oss att se varandra och staden med nya ögon.”

https://arwidssonstiftelsen.se/konst/rorlig_bild_i_stadsrummet/

Kategorier: Uncategorized