Nya perspektiv
på rörlig bild
i stadsrummet
2015–2020

En levande stad bör ha plats för intryck och uttryck, rörelse och stillhet, gemenskap och ensamhet, fint och fult, ljud, oljud och tystnad—plats för liv, kort sagt. Hur skapar vi ett stadsrum för upplevelse, lek och fantasi? Och hur kan den rörliga bilden bidra till våra gemensamma rum?

Levande bilder—levande stad

 

 

Levande bilder—levande stad är en antologi om nya perspektiv på film och rörlig bild i stadsrummet utifrån erfarenheter i projektet Smart Kreativ Stad.

KOLLA IN

Ett samtal om levande bilder i stadens rum

Filmen Ett samtal om levande bilder i stadens rum, ett samtal mellan sex aktörer från olika områden, synliggör behov och önskningar, utmaningar och möjligheter för film och rörlig bild i stadsrummet.

KOLLA IN

Projektet Smart Kreativ Stad tog sin utgångspunkt i Agenda 2030s mål. I arbetet att göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, motståndskraftiga och hållbara har kultur och kreativitet identifierats som viktiga verktyg. Vi har därför undersökt hur rörlig bild och film kan bidra till dessa mål. Mellan 2015 och 2019 genomfördes 11 pilotstudier för att utforska nya perspektiv på rörlig bild i stadsrummet. Genom att koppla samman de kreativa näringarna med kommun, akademi och näringsliv skapas tvärsektionell samverkan som främjar ekonomisk, social och kulturell tillväxt. Sammanställning, dokumentation och följeforskarens utvärderingsrapporter finner du under varje pilotstudie nedan.

Smarta kreativa projekt!

Play or Pause Cinema
POPUP Cinema
Safari Urbain STHLM
Next Stop Brunkan
Fisksätra Vibes
Moving Murals Hagalund
Åskådar­perspektiv
Queer Bergman-cinemaoke
Audio—Danderyd Lyssnar
Creative Film Skills
Film Tourism Expanded

Arbetet med de 11 pilotstudierna har lett fram till fem utvecklingsområden: Nya perspektiv på plats, Nya perspektiv på uttryck och format, Nya perspektiv på kreatör och filmskapare, Nya perspektiv på åskådare samt Nya perspektiv på samverkan. Dessa nya perspektiv har satt ramarna för projektets sista fas 2019–2020, då Smart Kreativ Stad bjudit in till fem rundabordssamtal i syfte att skapa samverkan och strukturförändring och flytta fram positionerna för filmens roll i stadsrummet. Nedan kan du läsa om vilka som deltog i samtalen, samt ta del av följeforskarens reflektioner.

Resultat

Det finns möjlighet att ta del av projektets resultat på olika sätt. Här på hemsidan illustreras projektets olika delar i text, bild, följeforskningsrapporter och förstås film. Här hittar du också en digital version av boken Levande bilder—levande stad och kan titta på filmen Ett samtal om levande bilder i stadens rum.