Nya perspektiv
på rörlig bild
i stadsrummet

Under fyra år har nya perspektiv på rörlig bild i stadsrummet utforskats genom projektet Smart Kreativ Stad. En serie gränsöverskridande samarbeten, 11 pilotstudier, har lett fram till fem utvecklingsområden: Nya perspektiv på plats, Nya perspektiv på uttryck och format, Nya perspektiv på kreatör och filmskapare, Nya perspektiv på åskådare samt Nya perspektiv på samverkan.

I Agenda 2030s mål är att göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, motståndskraftiga och hållbara har kultur och kreativitet identifierats som viktiga verktyg. Vi har undersökt hur rörlig bild och film kan bidra till dessa mål. Genom att koppla samman de kreativa näringarna med kommun, akademi och näringsliv skapas tvärsektionell samverkan som främjar ekonomisk, social och kulturell tillväxt.

Dessa nya perspektiv har satt ramarna för projektets sista fas, där Smart Kreativ Stad bjudit in till fem rundabordssamtal i syfte att skapa samverkan och strukturförändring och flytta fram positionerna för filmens roll i stadsrummet. Nedan kan du ta del av centrala frågeställningar och slutsatser kring de fem perspektiven. Resultaten kommer även att sammanställas i boken Levande bilder—levande stad som presenteras den 13 november 2020 på Haymarket, samt filmen Ett samtal om levande bilder i stadens rum som har premiär samma dag.

Sammanställning, dokumentation och följeforskarens utvärderingsrapporter av var och en av projektets 11 pilotstudier hittar du längre ner på sidan.

 

Montréal har gjort sig känt internationellt som en kreativ och innovativ hub där den rörliga bilden har en självklar plats i stadsrummet. I november 2019 reste Smart Kreativ Stad dit för att ta reda på vad som ligger bakom denna framgång. I filmen möter ni bland annat vice borgmästare, Sterling Downey, och tidigare VD för SODEC, Monique Simard, som berättar om betydelsen av att främja konst och kultur och hur rörlig bild i det offentliga rummet skapar en levande stad.

Genom 11 pilotstudier har nya perspektiv på rörlig bild i stadsrummet utforskats i projektet Smart Kreativ stad. Sammanställning, dokumentation och följeforskarens utvärderingsrapporter finner du på varje individuell projektsida. Övergripande frågeställningar och slutsatser kring de fem perspektiv som arbetet med pilotstudierna ledde till kommer att sammanställas i boken Levande bilder—levande stad.

Smarta kreativa projekt!

Play or Pause Cinema
POPUP Cinema
Safari Urbain STHLM
Next Stop Brunkan
Fisksätra Vibes
Moving Murals Hagalund
Åskådar­perspektiv
Queer Bergman-cinemaoke
Audio—Danderyd Lyssnar
Creative Film Skills